fbpx
Bad Pixel logo

Mainostoimisto
luo uutta &
tyylikästä

Kun etsit parempia pikseleitä kuin kilpailijalla

Teknisesti laadukkaat

Kotisivut & verkkokaupat yrityksellesi

Laadukkaasti koodattu ja huolella tehty

Graafinen suunnittelu
& taittotyöt
ammattitaidolla

Huomiota herättävät

Videot someen ja medioihin

Scrollaa alas

Miten kilpailutan kotisivujen tekijän?

Kotisivujen kilpailutuksessa on huomioitava useita keskeisiä tekijöitä. Ensimmäiseksi on määriteltävä selkeästi omat tarpeet ja tavoitteet kotisivujen suhteen. Tämä auttaa tarjoajia ymmärtämään asiakkaan odotukset ja laatimaan sopivan tarjouksen.

Budjetin ja aikataulun suunnittelu on olennaista. On päätettävä, paljonko resursseja ollaan valmiita sijoittamaan projektiin ja mikä on toivottu valmistumisajankohta. Kotisivujen halutut ominaisuudet ja toiminnallisuudet tulee kartoittaa tarkasti.

Tämä voi sisältää esimerkiksi verkkokaupan, varausjärjestelmän tai muita erityisiä toimintoja. Tarjoajien arvioinnissa on tärkeää huomioida heidän aiemmat referenssinsä ja kokemuksensa. Tämä auttaa varmistamaan, että valittu tarjoaja on ammattitaitoinen ja kykenee toteuttamaan projektin vaatimukset.

Tekninen osaaminen on kriittinen tekijä. Kotisivujen toteutus vaatii usein monipuolista teknistä taitoa, kuten ohjelmointiosaamista ja graafista suunnittelua. On varmistettava, että valitulla tarjoajalla on tarvittava tekninen kompetenssi.

Asiakaspalvelun laatu ja kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä projektin sujuvan etenemisen kannalta. Tehokas ja selkeä viestintä tarjoajan ja asiakkaan välillä edesauttaa projektin onnistumista.

Muutama nosto:

 • Kilpailutuksessa on tärkeää määritellä selkeästi tarpeet ja tavoitteet kotisivuille.
 • Oikean kotisivujen tekijän valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota referensseihin ja aiempiin töihin.
 • Tarjouksia arvioidessa on tärkeää vertailla hintaa, laatua ja palveluiden sisältöä eri tarjoajien välillä.
 • Tärkeitä kysymyksiä kotisivujen tekijän valinnassa ovat esimerkiksi kokemus, työprosessi ja kommunikaatio.
 • Laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi on tärkeää asettaa selkeät tavoitteet ja odotukset kilpailutuksen yhteydessä.

Kuinka valita oikea kotisivujen tekijä?

Osaaminen ja kokemus

Ensinnäkin on tärkeää selvittää tarjoajan osaaminen ja kokemus. Haluat varmistaa, että valitsemasi tekijä on ammattitaitoinen ja kykenee toteuttamaan toiveesi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi referenssien tarkistamista tai aiempien töiden läpikäymistä.

Tekniset taidot ja osaaminen

Toiseksi on tärkeää selvittää tarjoajan tekniset taidot ja osaaminen. Kotisivujen tekeminen vaatii usein erilaista teknistä osaamista, kuten ohjelmointitaitoja ja graafista suunnittelua. On tärkeää varmistaa, että valitsemasi tekijä hallitsee nämä taidot.

Asiakaspalvelu ja kommunikaatiotaidot

Kun valitset kotisivujen tekijää, on myös tärkeää ottaa huomioon tarjoajan asiakaspalvelu ja kommunikaatiotaidot. Hyvä kommunikaatio on avainasemassa projektin onnistumisen kannalta, joten haluat varmistaa, että valitsemasi tekijä pystyy kommunikoimaan kanssasi selkeästi ja tehokkaasti.

Työskentelytavat ja prosessit

Lisäksi on hyvä selvittää tarjoajan työskentelytavat ja prosessit. Kuinka usein he pitävät sinut ajan tasalla projektin etenemisestä? Kuinka nopeasti he reagoivat mahdollisiin muutostarpeisiin? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka auttavat sinua valitsemaan oikean kotisivujen tekijän.

Miten arvioida tarjouksia ja vertailla eri tarjoajia?

Kun olet saanut tarjouksia eri tarjoajilta, on tärkeää osata arvioida niitä ja vertailla eri vaihtoehtoja keskenään. Ensinnäkin on tärkeää vertailla tarjousten hintoja keskenään. On kuitenkin tärkeää muistaa, että halvin tarjous ei välttämättä ole paras vaihtoehto.

On tärkeää ottaa huomioon myös tarjoajan osaaminen, kokemus ja referenssit. Toiseksi on tärkeää selvittää, mitä kaikkea tarjous sisältää. Onko esimerkiksi ylläpito ja jatkokehitys sisällytetty hintaan vai ovatko ne erillisiä kustannuksia?

On tärkeää selvittää kaikki mahdolliset lisäkustannukset ennen päätöksen tekemistä. Kun vertailet tarjouksia, on myös tärkeää ottaa huomioon tarjoajan asiakaspalvelu ja kommunikaatiotaidot. Hyvä kommunikaatio on avainasemassa projektin onnistumisen kannalta, joten haluat varmistaa, että valitsemasi tarjoaja pystyy kommunikoimaan kanssasi selkeästi ja tehokkaasti.

Lisäksi on hyvä selvittää tarjoajan työskentelytavat ja prosessit. Kuinka nopeasti he reagoivat mahdollisiin muutostarpeisiin? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka auttavat sinua arvioimaan tarjouksia ja vertailemaan eri tarjoajia keskenään.

Tärkeät kysymykset ja neuvot kotisivujen tekijän valinnassa

Kun valitset kotisivujen tekijää, on tärkeää esittää oikeita kysymyksiä ja ottaa huomioon tiettyjä seikkoja. Ensinnäkin on tärkeää kysyä tarjoajalta heidän aiemmista projekteistaan ja referensseistään. Tämä antaa sinulle paremman käsityksen heidän osaamisestaan ja kokemuksestaan.

Toiseksi on hyvä selvittää tarjoajan työskentelytavat ja prosessit. Kuinka usein he pitävät sinut ajan tasalla projektin etenemisestä? Kuinka nopeasti he reagoivat mahdollisiin muutostarpeisiin?

Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka auttavat sinua valitsemaan oikean kotisivujen tekijän. Kun valitset kotisivujen tekijää, on myös tärkeää ottaa huomioon tarjoajan tekniset taidot ja osaaminen. Kotisivujen tekeminen vaatii usein erilaista teknistä osaamista, kuten ohjelmointitaitoja ja graafista suunnittelua.

On tärkeää varmistaa, että valitsemasi tekijä hallitsee nämä taidot. Lisäksi on hyvä selvittää tarjoajan asiakaspalvelu ja kommunikaatiotaidot. Hyvä kommunikaatio on avainasemassa projektin onnistumisen kannalta, joten haluat varmistaa, että valitsemasi tekijä pystyy kommunikoimaan kanssasi selkeästi ja tehokkaasti.

Miten varmistaa laadukas lopputulos kilpailutuksen avulla?

Laadukkaan lopputuloksen varmistaminen kotisivujen kilpailutuksen avulla vaatii huolellista suunnittelua ja arviointia. Ensinnäkin on tärkeää määrittää selkeät kriteerit ja odotukset kotisivujen suhteen ennen kilpailutuksen aloittamista. Mitkä ovat sinun tarpeesi ja tavoitteesi kotisivujen suhteen?

Mitkä ovat ne ominaisuudet ja toiminnallisuudet, joita odotat kotisivuilta? Näiden asioiden selvittäminen auttaa sinua arvioimaan tarjouksia ja valitsemaan parhaan mahdollisen tarjoajan. Kun kilpailutat kotisivujen tekijää, on myös tärkeää ottaa huomioon tarjoajien referenssit ja kokemus.

Haluat varmistaa, että valitsemasi tarjoaja on ammattitaitoinen ja kykenee toteuttamaan toiveesi. Lisäksi on tärkeää selvittää tarjoajien tekniset taidot ja osaaminen. Kotisivujen tekeminen vaatii usein erilaista teknistä osaamista, kuten ohjelmointitaitoja ja graafista suunnittelua.

On tärkeää varmistaa, että valitsemasi tarjoaja hallitsee nämä taidot.

Miten käyttää kilpailutusta hyödyksi budjetin ja aikataulun suhteen?

Kilpailutus auttaa vertailemaan vaihtoehtoja

Kilpailutuksen avulla voit saada useita eri tarjouksia eri tarjoajilta, mikä auttaa sinua vertailemaan eri vaihtoehtoja keskenään. Tämä voi auttaa sinua löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun budjettisi puitteissa.

Kilpailutus auttaa löytämään sopivan aikataulun

Lisäksi kilpailutus voi auttaa sinua löytämään sopivan aikataulun projektin toteuttamiseen. Kun saat useita eri tarjouksia eri aikatauluilla, voit valita sen vaihtoehdon, joka parhaiten sopii omiin aikatauluihisi.

Tärkeää ottaa huomioon tarjoajien taidot

Kun käytät kilpailutusta hyödyksi budjetin ja aikataulun suhteen, on myös tärkeää ottaa huomioon tarjoajien referenssit ja kokemus. Haluat varmistaa, että valitsemasi tarjoaja on ammattitaitoinen ja kykenee toteuttamaan toiveesi budjetin puitteissa. Lisäksi on tärkeää selvittää tarjoajien tekniset taidot ja osaaminen. Kotisivujen tekeminen vaatii usein erilaista teknistä osaamista, kuten ohjelmointitaitoja ja graafista suunnittelua. On tärkeää varmistaa, että valitsemasi tarjoaja hallitsee nämä taidot.

Tärkeät asiat sopimuksen tekemisessä kotisivujen tekijän kanssa

Kun olet valinnut sopivan kotisivujen tekijän kilpailutuksen avulla, on tärkeää tehdä selkeä sopimus heidän kanssaan ennen projektin aloittamista. Sopimuksen tulisi sisältää selkeät määritelmät projektin laajuudesta, aikataulusta, hinnoittelusta sekä mahdollisista lisätöistä tai muutoksista. On myös hyvä sisällyttää sopimukseen mahdolliset sanktiot tai seuraamukset projektin viivästymisestä tai muista sopimusrikkomuksista.

Sopimuksen tekeminen kotisivujen tekijän kanssa vaatii huolellisuutta ja selkeyttä. On tärkeää varmistaa, että kaikki oleelliset asiat ovat kirjattuna sopimukseen ennen projektin aloittamista. Lisäksi on hyvä sopia myös siitä, miten kommunikaatio

Usein kysyttyä:

Miten kilpailutan kotisivujen tekijän?

Voit kilpailuttaa kotisivujen tekijän ottamalla yhteyttä, esimerkiksi Bad Pixel Oy

Mitä asioita tulee ottaa huomioon kotisivujen tekijää kilpailuttaessa?

Kotisivujen tekijää kilpailuttaessa tulee ottaa huomioon muun muassa seuraavat asiat:

 • Tekijä on ollut pitkään alalla
 • Hinta ei ole liian alhainen
 • Tekijällä on referenssejä
 • Tekijä hallitsee tarvittaessa myös saavutettavuuden
 • Tekijä osaa koodata php, css, javascript, html kieliä hyvin

Mitä tietoja tulee antaa kotisivujen tekijää kilpailuttaessa?

Kotisivujen tekijää kilpailuttaessa tulee antaa seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Yritys
 • Y-tunnus
 • Sähköposti
 • Puhelin
 • Viesti kilpailutettavasta tarpeesta

Mitä kustannuksia kotisivujen tekijän kilpailuttaminen aiheuttaa?

Kotisivujen tekijän kilpailuttaminen voi aiheuttaa seuraavia kustannuksia:

 • Kilpailuttaminen on ilmaista kilpailuttajalle