fbpx
Bad Pixel logo

Mainostoimisto
luo uutta &
tyylikästä

Kun etsit parempia pikseleitä kuin kilpailijalla

Teknisesti laadukkaat

Kotisivut & verkkokaupat yrityksellesi

Laadukkaasti koodattu ja huolella tehty

Graafinen suunnittelu
& taittotyöt
ammattitaidolla

Huomiota herättävät

Videot someen ja medioihin

Scrollaa alas

Monikieliset kotisivut yritykselle: miksi ja miten toteuttaa monikieliset kotisivut yritykselle?

Kotisivut ovat yrityksen digitaalinen käyntikortti, ja niiden merkitys korostuu entisestään kansainvälisessä liiketoiminnassa. Monikieliset kotisivut yritykselle ovat tehokas tapa tavoittaa laajempi asiakaskunta ja parantaa yrityksen kilpailukykyä globaalilla tasolla. Erityisesti Tampereen alueella toimiville yrityksille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille, monikieliset kotisivut voivat olla avain menestykseen. Tässä artikkelissa käsitellään, miksi monikieliset kotisivut ovat tärkeitä, miten ne voidaan toteuttaa tehokkaasti ja mitä erityispiirteitä tulee ottaa huomioon Tampereella toimivien yritysten kohdalla.

Miksi monikieliset kotisivut ovat tärkeitä yritykselle?

1. Laajempi asiakaskunta

Monikieliset kotisivut mahdollistavat yrityksen tavoittavan laajemman asiakaskunnan. Kun verkkosivusto on saatavilla useilla kielillä, potentiaalisten asiakkaiden määrä kasvaa merkittävästi. ”Monikielisyys on avainasemassa, kun halutaan laajentaa asiakaskuntaa ja parantaa yrityksen kansainvälistä näkyvyyttä,” sanoo Markku Virtanen, kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija.

2. Parantunut asiakaskokemus

Kun asiakkaat voivat selata kotisivuja omalla kielellään, he tuntevat olonsa mukavammaksi ja luottavaisemmaksi. Tämä parantaa asiakaskokemusta ja voi johtaa korkeampiin konversiolukuihin. ”Asiakaskokemus paranee huomattavasti, kun asiakas voi kommunikoida ja saada tietoa omalla äidinkielellään,” toteaa Helena Laine, UX-suunnittelija.

3. Kilpailuedun saavuttaminen

Kilpailu on kovaa, erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Monikieliset kotisivut antavat yritykselle kilpailuedun verrattuna niihin, jotka tarjoavat sisältöä vain yhdellä kielellä. ”Monikieliset kotisivut voivat erottaa yrityksen kilpailijoista ja tehdä siitä houkuttelevamman vaihtoehdon kansainvälisille asiakkaille,” korostaa Jari Nieminen, markkinointistrategi.

4. Parantunut hakukonenäkyvyys

Hakukoneoptimointi (SEO) on keskeinen tekijä verkkosivuston näkyvyydessä. Monikieliset kotisivut mahdollistavat paremman hakukonenäkyvyyden eri markkinoilla. ”Monikieliset kotisivut voivat parantaa yrityksen näkyvyyttä hakukoneissa ja tuoda lisää orgaanista liikennettä eri kielialueilta,” selittää SEO-asiantuntija Katja Väisänen.

Monikielisten kotisivujen toteutus

Monikielisten kotisivujen toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Seuraavassa käsitellään keskeisiä vaiheita ja parhaita käytäntöjä monikielisten kotisivujen luomisessa.

1. Kielen valinta

Ensimmäinen askel monikielisten kotisivujen luomisessa on valita, mitkä kielet ovat tarpeellisia yrityksen kohdeyleisölle. Tämä riippuu siitä, missä markkinoilla yritys haluaa toimia. ”Kielen valinta on strateginen päätös, joka perustuu kohdeyleisön tarpeisiin ja liiketoimintatavoitteisiin,” sanoo strategiajohtaja Mikael Laakso.

2. Käännösten laatu

Käännösten laatu on kriittinen tekijä monikielisten kotisivujen onnistumisessa. On tärkeää käyttää ammattitaitoisia kääntäjiä tai käännöstoimistoja, jotka pystyvät tuottamaan laadukasta ja kulttuurisesti relevanttia sisältöä. ”Huonolaatuiset käännökset voivat vahingoittaa yrityksen brändiä ja heikentää asiakaskokemusta,” varoittaa käännösasiantuntija Laura Kinnunen.

3. Tekninen toteutus

Monikielisten kotisivujen tekninen toteutus on tärkeä vaihe, jossa tulee ottaa huomioon useita tekijöitä:

a) CMS-järjestelmän valinta

Content Management System (CMS) eli sisällönhallintajärjestelmä, kuten WordPress, Joomla tai Drupal, tulee valita huolellisesti. CMS-järjestelmän tulee tukea monikielisyyttä ja tarjota helppokäyttöisiä työkaluja käännösten hallintaan. ”Oikean CMS-järjestelmän valinta helpottaa monikielisten sivustojen hallintaa ja ylläpitoa,” kertoo IT-asiantuntija Anni Mäkinen.

b) Monikieliset URL-rakenteet

Monikieliset URL-rakenteet ovat tärkeitä SEO:n kannalta. On suositeltavaa käyttää alihakemistoja (esim. domain.com/en/ ja domain.com/fi/) tai aliverkkotunnuksia (esim. en.domain.com ja fi.domain.com) eri kieliversioille. ”Selkeät URL-rakenteet parantavat hakukoneiden kykyä indeksoida ja ymmärtää eri kieliversioita,” selittää SEO-asiantuntija Antti Lehto.

c) Hreflang-tägit

Hreflang-tägit ovat tärkeitä, jotta hakukoneet ymmärtävät, että kyseessä on monikielinen sivusto. Ne kertovat hakukoneille, mitkä sivuston versiot kuuluvat mille kielille ja alueille. ”Hreflang-tägit auttavat varmistamaan, että oikea kieliversio näytetään oikeille käyttäjille hakutuloksissa,” kertoo web-kehittäjä Eero Järvinen.

4. Sisällön lokalisointi

Sisällön kääntäminen ei riitä; se tulee myös lokalisoida kohdeyleisön kulttuuriin ja paikallisiin tapoihin sopivaksi. ”Sisällön lokalisointi tarkoittaa, että otetaan huomioon paikalliset kulttuuriset ja kielelliset erityispiirteet,” selittää lokalisointiasiantuntija Sanna Karvonen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kuvien, värien ja viestien mukauttamista vastaamaan kohdeyleisön odotuksia.

5. Sivuston testaus

Monikieliset kotisivut tulee testata perusteellisesti ennen julkaisua. Tämä sisältää kieliversioiden toimivuuden tarkistamisen, käännösten laadun arvioinnin ja teknisten ominaisuuksien testauksen. ”Perusteellinen testaus varmistaa, että kaikki kieliversiot toimivat moitteettomasti ja tarjoavat käyttäjille laadukkaan kokemuksen,” toteaa laadunvarmistusasiantuntija Ville Lehtinen.

Monikielisten kotisivujen erityispiirteet Tampereella toimiville yrityksille

Tampere on yksi Suomen suurimmista kaupungeista ja sen elinkeinoelämä on monipuolinen ja kansainvälinen. Tämä tekee monikielisistä kotisivuista erityisen tärkeät Tampereella toimiville yrityksille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille.

1. Paikallinen SEO

Paikallinen SEO eli hakukoneoptimointi on tärkeä osa monikielisten kotisivujen strategiaa. Tämä tarkoittaa, että sivuston sisällössä ja metatiedoissa käytetään paikallisia avainsanoja, kuten ”kotisivut yritykselle Tampere”. Tämä parantaa sivuston näkyvyyttä paikallisissa hakutuloksissa ja auttaa tavoittamaan paikallisia asiakkaita.

2. Paikalliset kilpailijat

Tampereella toimivien yritysten tulee huomioida paikalliset kilpailijat monikielisiä kotisivuja suunnitellessaan. ”Kilpailija-analyysi auttaa ymmärtämään, miten muut paikalliset yritykset lähestyvät monikielisyyttä ja mitä voidaan tehdä paremmin,” sanoo kilpailija-analyysin asiantuntija Tiina Lehto.

3. Paikalliset asiakaskontaktit

Paikallisen toimijan valitseminen kotisivujen suunnitteluun tuo mukanaan etuja, kuten helpommat yhteydenotot ja parempi ymmärrys paikallisista markkinoista. ”Paikallinen yhteistyökumppani tuntee alueen erityispiirteet ja voi tarjota räätälöityjä ratkaisuja,” toteaa yhteistyökumppaniasiantuntija Mikko Hämäläinen.

Kotisivut yritykselle – Bad Pixel Oy

Monikieliset kotisivut ovat elintärkeät yrityksille, jotka haluavat menestyä kansainvälisillä markkinoilla ja tarjota erinomaisen asiakaskokemuksen. Hyvin suunnitellut monikieliset kotisivut voivat parantaa yrityksen näkyvyyttä, laajentaa asiakaskuntaa ja antaa kilpailuetua. Erityisesti yrityksille, jotka tavoittelevat kansainvälistä kasvua, monikieliset kotisivut ovat välttämättömyys.

Paikallinen SEO, laadukkaat käännökset, tekninen toteutus ja sisällön lokalisointi ovat keskeisiä tekijöitä monikielisten kotisivujen onnistumisessa. Lisäksi paikallisten kilpailijoiden ja markkinoiden huomioiminen voi auttaa yritystä erottumaan joukosta ja saavuttamaan paremman aseman paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Kuten digimarkkinoinnin asiantuntija Laura Laakso toteaa: ”Monikieliset kotisivut ovat investointi, joka maksaa itsensä takaisin parantuneena asiakaskokemuksena, laajempana asiakaskuntana ja vahvempana kilpailuetuna.” Tästä syystä jokaisen yrityksen, tulisi harkita monikielisten kotisivujen toteuttamista osana digitaalista strategiaansa.