fbpx
Bad Pixel logo

Luomme
uutta &
tyylikästä

Kun etsit parempia pikseleitä kuin kilpailijalla

Teknisesti laadukkaat

Kotisivut & verkkokaupat yrityksellesi

Laadukkaasti koodattu ja huolella tehty

Graafinen suunnittelu
& taittotyöt
ammattitaidolla

Huomiota herättävät

Videot someen ja medioihin

Scrollaa alas

Verkkopalvelun sivustorakenne

Kotisivujen sivustorakenne on tärkeä osa verkkosivujen suunnittelua ja toteutusta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu sivustorakenne helpottaa käyttäjän navigointia sivustolla ja parantaa sivuston käyttäjäkokemusta. Sivustorakenteen suunnittelu kannattaa aloittaa huolellisella suunnittelulla ja harkinnalla, jotta lopputuloksena syntyy selkeä ja toimiva sivustorakenne.

Sivustorakenteen suunnittelu alkaa yleensä sivujen sisällön ja toiminnallisuuden kartoittamisella. Tärkeää on selvittää, mitä sivuja tarvitaan, mihin tarkoitukseen ne ovat ja miten ne linkittyvät toisiinsa. Sivuston sisällön kartoitus auttaa myös määrittämään, mitä tietoa sivustolla on tarjottavaa käyttäjille ja millä tavalla se on esitettävä.

Seuraavaksi on tärkeää miettiä, miten sivut linkittyvät toisiinsa. Sivujen väliset linkitykset ovat tärkeitä sekä käyttäjän navigoinnin että hakukonenäkyvyyden kannalta. Selkeä linkitys sivujen välillä helpottaa käyttäjän navigointia sivustolla ja auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston rakennetta.

Sivustorakenteen suunnittelussa on myös tärkeää miettiä, millainen hierarkia sivuille asetetaan. Tärkeät ja keskeiset sivut kannattaa sijoittaa sivuston yläosan valikkoon, kun taas vähemmän tärkeät sivut voidaan sijoittaa alavalikkoon tai linkittää toisiin sivuihin. Hierarkian määrittäminen auttaa käyttäjää löytämään tarvitsemansa tiedon helpommin ja nopeammin.

Sivustorakenteen suunnittelussa kannattaa myös huomioida sivuston responsiivisuus eli sen toimivuus eri laitteilla, kuten tietokoneilla, tableteilla ja puhelimilla. Responsiivisuuden huomioiminen varmistaa, että sivusto toimii moitteettomasti kaikilla laitteilla ja käyttäjän kokemus on yhtä hyvä riippumatta siitä, millä laitteella sivustoa käytetään.

Lopuksi on tärkeää testata sivustorakennetta käytännössä ja kerätä käyttäjiltä palautetta. Palautteen avulla sivustorakennetta voidaan kehittää edelleen ja parantaa sivuston käyttäjäkokemusta.

Sivustorakenteen suunnittelu on tärkeä osa verkkosivujen suunnittelua ja toteutusta, sillä se vaikuttaa sivuston käyttäjäkokemukseen, hakukonenäkyvyyteen ja sivuston toimivuuteen eri laitteilla. Ammattilaisen avulla sivustorakenne suunnitellaan huolellisesti ja käyttäjän tarpeita ajatellen, mikä parantaa sivuston käyttäjäkokemusta ja tekee sivustosta houkuttelevamman käyttää.

Ammattilaisen apu auttaa myös varmistamaan, että sivustorakenne vastaa yrityksen tavoitteita ja toimintaa. Hyvä sivustorakenne tukee yrityksen markkinointia ja myyntiä, mikä parantaa sivuston vaikuttavuutta ja palauttaa investoinnin takaisin.

Sivustorakenteen suunnittelu on jatkuvaa työtä, sillä sivustoa tulee kehittää ja päivittää jatkuvasti vastaamaan käyttäjien tarpeita ja toiveita. Ammattilaisen avulla sivustorakenne voidaan suunnitella joustavaksi ja helposti päivitettäväksi, mikä takaa sivuston toimivuuden pitkällä aikavälillä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kotisivujen sivustorakenteen suunnittelu kannattaa jättää ammattilaisen käsiin. Ammattilaisen avulla sivustorakenne suunnitellaan huolellisesti ja käyttäjän tarpeita ajatellen, mikä parantaa sivuston käyttäjäkokemusta ja tekee sivustosta houkuttelevamman käyttää. Lisäksi ammattilaisen apu auttaa varmistamaan, että sivustorakenne vastaa yrityksen tavoitteita ja toimintaa.