fbpx
Bad Pixel logo

Mainostoimisto
luo uutta &
tyylikästä

Kun etsit parempia pikseleitä kuin kilpailijalla

Teknisesti laadukkaat

Kotisivut & verkkokaupat yrityksellesi

Laadukkaasti koodattu ja huolella tehty

Graafinen suunnittelu
& taittotyöt
ammattitaidolla

Huomiota herättävät

Videot someen ja medioihin

Scrollaa alas

Verkkosivujen saavutettavuus

Verkkopalveluiden saavutettavuus on tärkeä tekijä, joka koskee kaikkia internetin käyttäjiä, erityisesti niitä, joilla on jonkinlainen toimintarajoite, kuten näkö- tai kuulovammaiset henkilöt. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelut ovat suunniteltu ja toteutettu siten, että kaikilla käyttäjillä on yhtäläinen mahdollisuus käyttää palvelua, riippumatta heidän toimintarajoitteistaan.

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sivustolla on selkeä ja looginen rakenne, jonka avulla käyttäjä löytää helposti tarvitsemansa tiedon. Lisäksi sivustolla tulee olla selkeä ja helppolukuinen fontti, joka on riittävän suuri kaikkien käyttäjien luettavaksi. Saavutettava verkkopalvelu mahdollistaa myös näkö- tai kuulovammaisille käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua esimerkiksi ääniohjauksen avulla tai kuvaustekstien avulla.

Verkkopalvelun saavutettavuus on tärkeä myös yrityksille ja verkkopalveluiden tarjoajille, sillä se lisää käyttäjämäärää ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Saavutettavuus on myös tärkeä osa yrityksen mainetta ja brändiä, sillä saavutettavuus kertoo yrityksen arvoista ja siitä, kuinka tärkeänä yritys pitää kaikkien asiakkaidensa tarpeita ja toiveita.

Verkkopalvelun saavutettavuus voidaan varmistaa esimerkiksi testaamalla sivusto erilaisilla apuvälineillä, kuten näkövammaisille suunnatulla näkövammaisten simulaattorilla. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että verkkopalvelu on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi, jotta kaikki käyttäjät ymmärtävät sen rakenteen ja toiminnan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että verkkopalveluiden saavutettavuus on tärkeä osa nykyaikaista verkkosuunnittelua. Saavutettavuus lisää verkkopalveluiden käyttäjämäärää ja parantaa asiakastyytyväisyyttä, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti yrityksen maineeseen ja brändiin. Verkkopalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon kaikkien käyttäjien tarpeet ja toiveet, jotta kaikki voivat käyttää palvelua.

Saavutettavuus on tärkeä osa verkkopalveluiden suunnittelua ja toteutusta, joka ei vain paranna käyttäjien kokemusta, vaan myös varmistaa, että kaikki voivat käyttää verkkosivustoa, riippumatta heidän kyvyistään ja esteistään. On tärkeää ottaa huomioon saavutettavuus jo suunnitteluvaiheessa, jotta sivusto täyttää kaikki tarvittavat vaatimukset.

Verkkopalvelun saavutettavuus on myös tärkeä osa lainsäädäntöä monissa maissa, mukaan lukien Suomi. Esimerkiksi Euroopan unionin Web-saavutettavuusdirektiivi velvoittaa kaikki julkishallinnon organisaatiot tarjoamaan saavutettavuutta verkkopalveluissaan.

Lopuksi, on tärkeää muistaa, että verkkopalvelun saavutettavuus on jatkuvaa työtä, eikä sitä voida saavuttaa vain yhdellä suunnitteluratkaisulla tai yhdellä kertaluonteisella testauksella. Saavutettavuus on prosessi, joka vaatii jatkuvaa huomiota ja päivitystä verkkopalvelun elinkaaren aikana. Tämä varmistaa, että verkkopalvelu on käyttäjäystävällinen ja tarjoaa kaikille käyttäjille mahdollisuuden käyttää sivustoa tasapuolisesti.