fbpx
Bad Pixel logo

Luomme
uutta &
tyylikästä

Kun etsit parempia pikseleitä kuin kilpailijalla

Teknisesti laadukkaat

Kotisivut & verkkokaupat yrityksellesi

Laadukkaasti koodattu ja huolella tehty

Graafinen suunnittelu
& taittotyöt
ammattitaidolla

Huomiota herättävät

Videot someen ja medioihin

Scrollaa alas

Vihreä koodi

Viime vuosina yhä useammat yritykset ovat siirtyneet kohti kestävämpää tulevaisuutta ja pyrkineet vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Tämä on johtanut myös kasvavaan kiinnostukseen ”vihreästä koodista” – ohjelmistokehityksen käytännöistä, joilla pyritään vähentämään ohjelmistojen ympäristövaikutuksia. Tässä artikkelissa tarkastelemme vihreän koodin perusperiaatteita ja joitakin käytännön vinkkejä, joilla voit ohjelmoida ympäristöystävällisemmin.

Mikä on vihreä koodi?

Vihreä koodi on ohjelmistokehityksen käytäntöjä, jotka pyrkivät vähentämään ohjelmistojen ympäristövaikutuksia. Ohjelmistot voivat kuluttaa merkittäviä määriä energiaa ja resursseja, kuten sähköä, jäähdytystä ja tietoliikennettä, joita käytetään tietojen tallentamiseen ja siirtämiseen. Vihreän koodin tavoitteena on minimoida nämä vaikutukset vähentämällä energiankulutusta, käyttämällä vähemmän resursseja ja pienentämällä ympäristövaikutuksia.

Periaatteet vihreän koodin takana

Vihreän koodin periaatteisiin kuuluu muun muassa seuraavat:

 1. Energiatehokkuus – Pyritään vähentämään energiankulutusta ja käyttämään energiaa tehokkaammin.
 2. Resurssitehokkuus – Vähennetään resurssien käyttöä ja käytetään niitä tehokkaammin.
 3. Ympäristöystävälliset käytännöt – Ohjelmistokehityksessä käytetään ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kuten kierrätystä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja.
 4. Kestävä suunnittelu – Ohjelmistoja suunnitellaan niin, että niitä voidaan päivittää ja ylläpitää helposti pitkällä aikavälillä.
 5. Yhteistyö – Yritykset tekevät yhteistyötä ja jakavat parhaita käytäntöjä keskenään, jotta voimme kehittää parempia, ympäristöystävällisempiä ohjelmistoja.

Käytännön vinkkejä vihreämpään koodiin

 1. Koodin optimointi – Koodin optimointi vähentää sen suorittamiseen tarvittavaa resurssien käyttöä. Käytä siis tehokkaita ratkaisuja koodin optimoimiseksi.
 2. Tietokantojen optimointi – Tietokantoihin tallennettavien tietojen optimointi voi auttaa vähentämään tarvittavaa tallennustilaa ja nopeuttamaan tietokantakyselyjä. Varmista, että tietokantataulut ovat normaalimuodossa ja että tietokantaindeksointi on asianmukaisesti toteutettu.
 3. Vähennä ulkoisten resurssien käyttöä – Ulkoisten resurssien, kuten verkkosivustojen, kuvioiden ja tiedostojen käyttö voi vaikuttaa huomattavasti sivuston latausaikaan ja suorituskykyyn. Käytä siksi mahdollisuuksien mukaan sivustolla vain tarpeellisia kuvia ja tiedostoja.
 4. Käytä kevyempiä ohjelmointikieliä – Joissain tilanteissa kevyemmät ohjelmointikielet, kuten Python, voivat olla tehokkaampia ja kuluttaa vähemmän resursseja kuin raskaammat ohjelmointikielet, kuten Java.
 5. Vähennä tietoliikennettä – Tietoliikenteen vähentäminen voi auttaa vähentämään ohjelmiston ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi verkkosivuston koodin optimointi ja tiedostojen puristaminen voi vähentää tietoliikenteen määrää ja siten vähentää energiankulutusta.
 6. Käytä pilvipalveluita – Pilvipalveluiden käyttö voi auttaa vähentämään energiankulutusta ja resurssien käyttöä. Pilvipalveluiden avulla voi esimerkiksi vähentää tarvittavien palvelinten määrää ja säästää sähköä.
 7. Suosi ympäristöystävällisiä palvelimia – Valitse palvelin, joka käyttää uusiutuvia energialähteitä tai joka on muuten ympäristöystävällisempi.

Yhteenveto

Vihreän koodin periaatteiden mukaisesti ohjelmistokehittäjät voivat tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja, jotka vähentävät ohjelmistojen ympäristövaikutuksia. Käytännön vinkkejä ovat muun muassa koodin ja tietokantojen optimointi, ulkoisten resurssien käytön vähentäminen, kevyempien ohjelmointikielien käyttö, tietoliikenteen vähentäminen, pilvipalveluiden käyttö ja ympäristöystävällisten palvelinten suosiminen. Yhä useammat yritykset kiinnittävät huomiota vihreään koodiin ja pyrkivät tekemään ympäristö